Trang chủ /Danh mục / SP Ngoại thất khác

Bên cạnh ván sàn ngoài trời, ốp tường, D&A còn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngoại thất khác như cầu gỗ, ngoại thất cho các con tàu thủy…. Bởi ưu điểm của gỗ biến tính, các sản phẩm ứng dụng của nó sẽ có độ bền cao, trường tồn theo thời gian.